Algemene voorwaarden digitale producten

Algemene voorwaarden digitale producten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op www.shop.missmurphy.nl. Wanneer een consument een bestelling plaatst via de webshop www.shop.missmurphy.nl, betekent het dat de koper deze algemene voorwaarden aanvaard heeft.

1. Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1. De vermelde prijzen van de digitale producten zijn in euros.
1.2. De betaling van de aangeboden digitale producten gebeurt online en uitsluitend via de geboden betaalmethodes. Het product wordt na de succesvolle betaling automatisch per e-mail toegestuurd en kan meteen gedownload worden.
1.3. Met de plaatsing en betaling van een bestelling van een digitaal product gaat de koper een éénmalige en definitieve koopovereenkomst aan met www.shop.missmurphy.nl. 
1.4. Deze definitieve overeenkomst met www.shop.missmurphy.nl geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van het digitale product.

2. Intellectuele eigendomsrechten

2.1. Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in het geheel als in losse stukjes ervan, blijven onverminderd eigendom van www.shop.missmurphy.nl. U mag op geen enkele manier inbreuk doen op het intellectueel eigendomsrecht.

3. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1. www.shop.missmurphy.nl is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende digitale producten.
3.2. De levering van het digitale product vindt plaats via e-mail en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens aan www.shop.missmurphy.nl. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van
uw computer en eventueel aanwezige software zoals firewalls, PDF-reader en virusscanners. Zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten op de gebruikelijke manier kunnen worden ontvangen en geopend. www.shop.missmurphy.nl is niet verantwoordelijk voor het ontbreken van de juiste programma's op de digitale bestanden te openen.

4. Bestelling annuleren

4.1. Op digitale producten van www.shop.missmurphy.nl geldt geen recht van retour. Dit heeft te maken met de vorm van het digitale product. Annuleren van een definitieve en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk. Wanneer u eenmaal het digitale product heeft betaald en ontvangen, kan de bestelling geen enkele manier meer ongedaan gemaakt worden. 

5. Overig

5.1. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door www.shop.missmurphy.nl vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.
5.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.